گزارش تصویری هفتمین نشست هم اندیشی مشاورین تحصیلی و تربیتی طرح ملی شهید ثامنی راد