نذر مهربانی

نذر مهربانی


جهت مشارکت و حمایت از طرح ها و برنامه های بنیاد می توانید از طریق شماره کارتهای ذیل بصورت جداگانه در هر کدام از طرحها مشارکت نمایید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات طرح ها و نحوه همکاری با بنیاد می توانید با شماره ۰۹۱۲۶۸۶۹۲۰۲ ۰۲۱۶۶۰۹۸۳۶۳ تماس حاصل فرمایید.

طرح شهید ثامنی راد

طرح شهید ثامنی راد
حمایت از دانش آموزان با استعداد مناطق محروم
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: موسسه جهادی صاحب الامر(عج)
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۳۱

طرح شهید نریمانی

طرح شهید نریمانی
حمایت از فعالیت های فرهنگی در مناطق محروم
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۲۳

مشارکت در فراخوانهای خدمت رسانی

مشارکت در فراخوانهای خدمت رسانی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۸۹۹

مشارکت در احداث و مرمت طرح های عمرانی و زیربنایی

مشارکت در احداث و مرمت طرح های عمرانی و زیربنایی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۱۵

مشارکت در طرحهای اقتصادی و توانمندسازی

مشارکت در طرحهای اقتصادی و توانمندسازی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۳۱

مشارکت در طرح های درمانی

مشارکت در طرح های درمانی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۰۷

[/av_textblock]

طرح شهید ثامنی راد

طرح شهید ثامنی راد
حمایت از دانش آموزان با استعداد مناطق محروم
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: موسسه جهادی صاحب الامر(عج)
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۳۱

طرح شهید نریمانی

طرح شهید نریمانی
حمایت از فعالیت های فرهنگی در مناطق محروم
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۲۳

مشارکت در فراخوانهای خدمت رسانی

مشارکت در فراخوانهای خدمت رسانی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۸۹۹

مشارکت در احداث و مرمت طرح های عمرانی و زیربنایی

مشارکت در احداث و مرمت طرح های عمرانی و زیربنایی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۱۵

مشارکت در طرحهای اقتصادی و توانمندسازی

مشارکت در طرحهای اقتصادی و توانمندسازی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۳۱

مشارکت در طرح های درمانی

مشارکت در طرح های درمانی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۰۷