نذر مهربانی

<p>

نذر مهربانی

<br />
<strong>جهت مشارکت و حمایت از طرح ها و برنامه های بنیاد می توانید از طریق شماره کارتهای ذیل بصورت جداگانه در هر کدام از طرحها مشارکت نمایید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات طرح ها و نحوه همکاری با بنیاد می توانید با شماره ۰۹۱۲۶۸۶۹۲۰۲ </strong><strong>–</strong><strong> 02166098363 تماس حاصل فرمایید.</strong>

<br />
طرح شهید ثامنی راد

<br />طرح شهید ثامنی راد<br />حمایت از دانش آموزان با استعداد مناطق محروم<br />نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت<br />به نام: موسسه جهادی صاحب الامر(عج)<br />شماره کارت:<br />5041-7270-1002-4931<br />

<br />
طرح شهید نریمانی

<br />طرح شهید نریمانی<br />حمایت از فعالیت های فرهنگی در مناطق محروم<br />نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت<br />به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات<br />شماره کارت:<br />5041-7270-1002-4923<br />

<br />
مشارکت در فراخوانهای خدمت رسانی

<br />مشارکت در فراخوانهای خدمت رسانی<br />نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت<br />به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات<br />شماره کارت:<br />5041-7270-1002-4899<br />

<br />
<br />
مشارکت در احداث و مرمت طرح های عمرانی و زیربنایی

<br />مشارکت در احداث و مرمت طرح های عمرانی و زیربنایی<br />نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت<br />به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات<br />شماره کارت:<br />5041-7270-1002-4915<br />

<br />
<br />
مشارکت در طرحهای اقتصادی و توانمندسازی

<br />مشارکت در طرحهای اقتصادی و توانمندسازی<br />نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت<br />به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات<br />شماره کارت:<br />5041-7270-1002-4931<br />

<br />
<br />
مشارکت در طرح های درمانی

<br />مشارکت در طرح های درمانی<br />نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت<br />به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات<br />شماره کارت:<br />5041-7270-1002-4907<br />

<br />
</p>
[/av_textblock]

طرح شهید ثامنی راد

طرح شهید ثامنی راد
حمایت از دانش آموزان با استعداد مناطق محروم
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: موسسه جهادی صاحب الامر(عج)
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۳۱

طرح شهید نریمانی

طرح شهید نریمانی
حمایت از فعالیت های فرهنگی در مناطق محروم
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۲۳

مشارکت در فراخوانهای خدمت رسانی

مشارکت در فراخوانهای خدمت رسانی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۸۹۹

مشارکت در احداث و مرمت طرح های عمرانی و زیربنایی

مشارکت در احداث و مرمت طرح های عمرانی و زیربنایی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۱۵

مشارکت در طرحهای اقتصادی و توانمندسازی

مشارکت در طرحهای اقتصادی و توانمندسازی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۳۱

مشارکت در طرح های درمانی

مشارکت در طرح های درمانی
نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
به نام: بنیاد غیردولتی جهادی مشکات
شماره کارت:
۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۲-۴۹۰۷