خدمات دندانپزشکی – استان تهران، کهریزک

اجرای طرح ویزیت و درمان رایگان دندانپزشکی بیماران نیازمند مناطق کم برخوردار کهریزک تهران (روستای دوتویه سفلی) با همکاری دندانپزشکان متخصص بنیاد جهادی مشکات

بهره‌مندی حدود ۲۰۰ بیمار نیازمند از خدمات ویزیت و درمان رایگان