گردهمایی و تجلیل ازجهادگران و خیرین بنیادجهادی مشکات و تجلیل از برگزیدگان جشنواره خورشید