اهداف

 • مشارکت در برنامه های سازندگی کشور و کمک به محرومیت زدایی در عرصه های زیرساختی، بهداشتی، علمی، فرهنگی و اقتصادی در مناطق کم برخوردار کشور براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • تولید دانش، تبیین و ترویج فرهنگ جهادی در بین اقشار مختلف جامعه خصوصاً جوانان نقاط مختلف کشور با تکیه بر الگوی حرکت های جهادی مردمی به ویژه برگزاری اردوهای جهادی خودجوش و مردمی
 • گسترش روحیه خودباوری و پیشرفت در بین جوانان و توانمندسازی ایشان بالاخص در مناطق روستایی و کم برخوردار
 • ارتقاء و تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی جوانان در راستای حضور آگاهانه و مؤثر در عرصه های فرهنگی و اجتماعی جامعه خصوصاً تربیت نسل آینده و با نگاه ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار
 • حفظ، اشاعه و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی در کشور با استفاده از توانمندی نیروهای ارزشی و ولایی فعال در حرکت های جهادی
 • شبکه سازی و راهبری فکری و تربیتی جوانان و نوجوانان در مناطق کم برخوردار کشور

 

سیاست ها

 • حرکت در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری؛
 • استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان علمی و فرهنگی در جهت مأموریت های بنیاد؛
 • جذب، آموزش و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و دغدغه مند و ولایی؛
 • انجام فعالیت ها در سطح ملی در راستای جهت دهی و الگوسازی حرکت های جهادی؛
 • تقویت و همسوسازی نهادها و فعالان حوزه محرومیت زدایی به صورت منطقه ای؛
 • برنامه ریزی بلند مدت و توجه به نیازهای مناطق کم برخوردار و اولویت بندی نیازها؛
 • تقویت هویت روستایی، انسجام بخشی، توانمند سازی و استفاده از ظرفیت مردم مناطق کم برخوردار؛
 • مطالبه گری از دستگاه های متولی امر جهت خدمت رسانی در مناطق کم برخوردار؛
 • استفاده از ظرفیت خیرین و گروه های جهادی برای پیشرفت و آبادانی مناطق کم برخوردار؛

تمرکز بر برنامه های غیرسطحی، عمیق و مؤثر و پرهیز از فعالیت های تبلیغاتی صرف؛

راهبردهای کلان حرکت های جهادی

اول: طراحی و ترویج الگوی زندگی جهادی بر اساس اندیشه های اصیل اسلامی.
دوم: کمک به نشر و گسترش معارف قرآن کریم و اهلبیت (علیهم السلام) در میان همه  اقشار جامعه و دیگر ملل

سوم: ارائه علمی و عملی الگوی جهادی اداره ی جامعه بر اساس تعالیم اسلامی و فراهم سازی بستر تربیت مدیران جهادی برای نظام اسلامی.

چهارم: تقویت و تبلیغ کارآمدی نظام اسلامی در عرصه ی داخلی و بین الملل.
پنجم: کمک به نهادینه کردن فرهنگ خدمت رسانی و ترویج علمی و عملی فرهنگ کار و تلاش و مجاهدت با تاکید بر نیازهای کشور و مستضعفان عالم.

ششم: توانمندسازی مناطق کم برخوردار جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای تحقق عدالت اقتصادی

هفتم: ارتقای کمی و کیفی بینش و بصیرت سرمایه های انسانی با تحکیم مبانی اندیشه دینی و تعمیق ایمان قلبی به باورهای توحیدی.

هشتم: تعمیق و تقویت بصیرت سرمایه های انسانی نسبت به شناخت حوادث اجتماعی و مصادیق جریان های حق و باطل .

نهم: توانمند سازی علمی سرمایه های انسانی در راستای دست یابی به قله های علمی.
دهم: نهادینه کردن روحیه بندگی و ارتباط معنوی با خداوند و تلاش خالصانه در بین سرمایه های انسانی در راستای تقویت ایمان و تعمیق تولی و تبری

یازدهم: نهادینه کردن رفتارهای ارزشی برآمده از روحیه ی اخلاص، ولایت پذیری، استقامت، زهد، مسئولیت پذیری ، ایثارگری، همت، تلاش و خدمت در بین سرمایه های انسانی.
دوازدهم: فراهم سازی فرصت کسب تجربه و توانمندسازی سرمایه های انسانی در راستای تربیت مدیران توانمند بر اساس الگوی زندگی جهادی.